Meditor 2012/1-2. szám

Előszó

NÉMET-MAGYAR PÁRBESZÉD BIOETIKAI KÉRDÉSEKRŐL

Kitekintés
Volker Gerhardt: Biopolitika. Mi ez és mi szól ellene?
Volker Gerhardt: Biopolitika. Régi politika új cselekvési kényszer alatt
Volker Gerhardt: Önbecsülés. Az emberi genom megfejtéséhez
Fórum
Ludwig Siep: A jelenlegi bioetikai viták érvei és forrásai
Michael Quante: Az emberi méltóság és az életminőség vizsgálatok
Szatmári István - Fésüs László: Pluripotens sejtek alkalmazása a jelen és a jövő orvostudományában
Dominik Düber: Az embriók felhasználásának erkölcsössége és az elővigyázatosság mellett szóló érv
Annette Dufner: A "nem-identitás problémája": az orvosi etika és a törvényhozás visszatérő filozófiai témája
Kőmüves Sándor: Bioetika és kritikai diskurzusanalízis. A GMO-k
Kíséret
Rózsa Erzsébet: A peternalizmus mint bioetikai téma
Jánosfalvi Péter: Amivel a filozófusoknak foglalkozniuk kell
Függelék/Appendix
Ludwig Siep: Reasons and Sources of Current Bioethical Controversies
Michael Quante: Human Dignity and Quality of Life Assessments
Dominik Düber: The Morality of Embryo Use and the Argument for Precaution
Annette Dufner: The "Non-Identity Problem". A Recurring Philosophical Issue in Medical Ethics and Legislation
Sándor Kőmüves: Bioethics and Critical Discourse Analysis. The Case of GMOs


A 2012/1-2. szám letöltése: itt.
DE Kutatóegyetem DE Kutatóegyetem Nyelvtechnológia és bioetika DE Kutatóegyetem Bioetika részprojekt
DE Filozófiai Intézet Prof. Dr. Rózsa Erzsébet DE Magatartástudományi Intézet
SE Magatartástudományi Intézet Center for Ethics and Law in Biomedicine (CELAB) Debreceni Egyetemi Kiadó
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meditor - Debrecen © 2011